Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Aumento alarmante del consumo de antibióticos en la UE y 35.000 muertes por infecciones resistentes, según el ECDC

  • El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) alerta dun major consum dantibiòtics a la UE.
  • El consum dantibiòtics en humans sha incrementat en comparació amb el 2019, allunyant-se de lobjectiu de reduir el seu ús en un 20% fins al 2030.
  • El consum dantibiòtics va caure un 2,5% entre 2019 i 2022, però en el darrer exercici hi va haver un rebot, indicant que els hàbits de consum poden ser similars als dabans de la covid-19.
  • Segons lECDC, les infeccions resistents als antibiòtics provoquen 35.000 morts anuals a la UE, Islàndia i Noruega.
  • Els progressos en la reducció de lús innecessari dantibiòtics han estat lents i la resistència als antibiòtics encara suposa un repte significatiu per a la UE.
  • LECDC aposta per intervencions més severes en els sistemes de salut, així com una aposta més decidida per la recerca i la innovació i el seguiment del consum a tots els estats membres.

Increment del consum dantibiòtics a la UE

Segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), sha detectat un increment en el consum dantibiòtics en humans a la UE. Aquest augment posa en perill lobjectiu de reduir el seu ús en un 20% fins al 2030 en comparació amb el 2019. Malgrat una disminució del 2,5% en el consum dantibiòtics entre 2019 i 2022, lany passat es va produir un rebot, indicant que els hàbits de consum poden ser similars als dabans de la pandèmia de la COVID-19.

Infeccions resistents als antibiòtics causen 35.000 morts anuals

Segons les estimacions de lECDC, les infeccions resistents als antibiòtics provoquen 35.000 morts anuals a la UE, Islàndia i Noruega. La directora del centre, Andrea Ammon, destaca que els progressos en la reducció de lús innecessari dantibiòtics han estat lents i que la resistència als antibiòtics continua sent un repte significatiu per a la UE. Per abordar aquest problema, lECDC proposa intervencions més severes en els sistemes de salut, una aposta més decidida per la recerca i la innovació, així com un seguiment del consum dantibiòtics en tots els estats membres.

Els reptes per assolir els objectius de reducció dantibiòtics

Malgrat els esforços per reduir lús innecessari dantibiòtics, els progressos han estat lents i la resistència als antibiòtics continua sent un desafiament important per a la UE. LECDC assenyala que són necessàries intervencions més severes en els sistemes de salut per abordar aquest problema. A més, es requereix una aposta més decidida per la recerca i la innovació per desenvolupar noves alternatives als antibiòtics i un seguiment exhaustiu del consum dantibiòtics en tots els estats membres. Assolir els objectius de reducció dantibiòtics és una responsabilitat col·lectiva que requereix lacció conjunta de tots els actors implicats en el sistema de salut.

La importància de reduir lús innecessari dantibiòtics

La reducció de lús innecessari dantibiòtics és crucial per prevenir laparició de resistència als antibiòtics i les infeccions causades per bacteris resistent. Les infeccions resistents als antibiòtics són una amenaça per a la salut pública i provoquen un nombre significatiu de morts cada any. Per aconseguir els objectius de reducció dantibiòtics, és necessari un canvi en els hàbits de consum i una major conscienciació sobre la importància de lús responsable daquests medicaments. A més, es requereix una inversió en recerca i innovació per desenvolupar alternatives als antibiòtics i abordar aquest problema de manera efectiva. La col·laboració entre els diferents actors del sistema de salut és essencial per afrontar aquest repte i garantir un ús adequat dels antibiòtics per al benefici de tota la societat.